Rychlení mečíků

U mečíků nejde o pravé rychlení, jako třeba u tulipánů, nýbrž o přirychlování v době od poloviny jara do doby, než kvetou mečíky na poli. Biologie růstu mečíku je jiná. Například u tulipánů se květní zárodek tvoří již v období vegetačního klidu, na skladě uvnitř cibule. Jeho vývoj se usměrňuje teplotou při skladování cibulí a při rychlení. U mečíků se zárodek květu vytváří až v době vegetace a potřebuje určitou dobu pro svůj vývoj, jehož délka je závislá hlavně na charakteru rostliny. Možnosti ovlivnit tento vývoj jsou velmi omezené. Pro velkou oblibu řezaných květů mečíků se zahradníci se snažili posunout dobu kvetení co nejvíce na jaro. Dosahovali toho většinou tzv. předpěstováním hlíz v teple a suchu, tj. vystavením hlíz působení tepla a sucha. Hlízy narovnané v bedýnce na tenkou vrstvu rašeliny se uložily asi na dobu 4 týdnů při teplotě do 30 °C. Takto uložené hlízy směly jen trochu narašit pupen a kořeny. Po polovině ledna se hlízy vysazovaly do skleníku, kde se dále pěstovaly při teplotě kolem 15 °C; teplota však neměla překročit 18 – 20 °C. Později se teplota zvýšila až na 24 °C. Při slunečném počasí bylo nutno dobře větrat.

Později se hlízy určené pro přirychlování ošetřovaly vyšší teplotou. Narovnaly se na lísky nebo bedničky vedle sebe v jedné vrstvě a druhá vrstva se rovnala na první tak, že vrchní hlízy se kladly nad mezery mezi spodními hlízami. Tak měl pupen spodní hlízy volnost na rašení. Teplota při skladování se udržovala od poloviny prosince po 4 týdny na 30 – 32 °C. Takto ošetřené hlízy se pak vysazovaly po polovině ledna a pěstovaly se při stejných teplotách, jak je uvedeno u předchozího způsobu. Přirychlované mečíky začaly kvést postupně od konce dubna a v květnu podle použité odrůdy.

Pro výsadbu do studených skleníků se hlízy mají uskladnit do poloviny ledna, tj. do 6 týdnů před výsadbou, při teplotě 17 °C a později při 20 °C. Ošetřené hlízy se pak vysazují do studeného skleníku začátkem března.

Doba kvetení při všech způsobech přirychlování je závislá hlavně na výběru vhodných odrůd.

K výsadbě pro přirychlování se používají hlízy největší velikosti, tj. nad 14 cm, popřípadě 12   -14 cm. Použijí-li se menší hlízy, do začátku kvetení se oddálí až o 14 dnů.

Pro přirychlování se vysazuje 60 – 80 hlíz na 1 m2  do hloubky 7 až 8 cm. Teplota půdy při výsadbě má být 10 °C, a po dobu 6 týdnů nemá překročit 12 °C. Později je žádoucí 12 – 14 °C, maximálně až 18 °C. Kultura se zalévá podle potřeby a vlhkosti půdy. Mečíky však vyžadují dostatek vláhy.

Jak je již uvedeno, pro zdárné přirychlování mečíků je důležitý výběr vhodných odrůd.

 

Všeobecně lze k tomuto účelu doporučit převážně raně kvetoucí odrůdy, jako je: „Acca Laurentia“, „ Aldebaram“, „Anna Marie“, „Auber“, „Bon Voyage“, „Concordia“, „Cordula“, „Dr. Fleming“, „Emilia“, „Flowersong“, „Friendship“, „Gold Dust“, „Happy End“, „Herman v.d. Mark“, „Life Flume“, „Maria Goretti“, „Memorial Day“, „Perosi“, „Silberhorn“, „Spic and Span“, „Troeef“, „White Excelsior“ a další.