Pěstování sadby mečíků

Pěstování mladého materiálu z korálů je v domácích podmínkách většinou málo úspěšné, zejména pro nevyhovující zdravotní stav vypěstovaných hlíz. Důležitou a zároveň obtížnou součástí výroby sadbového materiálu je úprava korálů během skladování, která záleží zejména v moření horkou vodou. Přesto se mnozí zahrádkáři snaží získat hlízy mečíků touto cestou. Proto uvádíme několik nejdůležitějších zásad pro drobné pěstitele.

Korále se ihned po usušení a vyčištění skladují při teplotách do 10 °C. Na rozdíl od hlíz neprocházejí po vyčištění obdobím dosušování. Jakékoliv přeschnutí je pro jejich další vývoj škodlivé. Vysévají se v závislosti na počasí, co možná nejdříve, alespoň v druhé polovině března.

Korále jsou tolerantní k poklesu teploty i pod 0 °C. V mírných zimách a při hlubší výsadbě jsou schopny přezimovat i venku. Podzimní výsev však není zaručený a nelze jej jednoznačně doporučit.

Ke kořenění a rašení korále potřebují obzvlášť velké množství vody a poměrně dlouho dobu, tj. asi 4 až 6 týdnů. Tuto dobu lze zkrátit metodou tzv. umělého probouzení korálů, tj. máčením ve studené vodě před výsadbou. (Metodika máčení bude popsána ve velkovýrobní technologii). Jde v podstatě o několikrát opakovaně přerušované namáčení korálů, který se rozrušuje pevná a tlustá obalová slupka na jednotlivých korálcích. Celý proces trvá zhruba 20 dní. Po ukončení máčení se korále moří a ihned vysazují. Teplota lázně při máčení má být 20 °C, teplota pro uskladnění mezi každým máčením je do 10 °C. Takto upravené korále vzcházejí podstatně rychleji a pravidelněji. Bez namáčení mnoho korálů vůbec nevyklíčí a zůstává v půdě často až do příštího jara. I když pro domácí poměry je namáčení velmi pracné a zdlouhavé, doporučuje se použit tuto metody alespoň ve zkrácené formě. Korále nesmějí zůstat trvale ponořeny ve vodě déle než 24 hodin, s výjimkou první etapy, kdy se ponechávají v lázni 48 hodin. Po každém namáčení je nutno vodu vyměnit.

Půda pro výsev korálů musí být velmi pečlivě zpracována a připravena co nejdříve. Korále se vysévají do hrůbků nebo brázdiček. Vzdálenost řádků je 25 až 30 cm. Na 1 m2 se vyseje 50 až 100 g korálů v závislosti na jejich velikosti. Hloubka výsevu je 3 až 4 cm. Kultivace a základní hnojení jsou obdobné jako u velkých hlíz. Všechny práce je nutno vykonávat s pečlivostí odpovídají pěstování mladého materiálu. Zejména je třeba neustále kypřit půdu a odplevovat pozemek. Pro negativní výběry a preventivní postřiky platí zásady uvedené pro pěstování hlíz.

Poněvadž vývojové fáze u mladé rostliny jsou těžko rozeznatelné, přihnojují se rostliny zpravidla v termínech odpovídajících vývoji velkých hlíz. První přihnojení připadá tedy na konec května až začátek června a druhé na konec července až začátek srpna. Dávky a typy hnojiv jsou obdobné jako u velkých hlíz. Základním předpokladem zdárného vývinu mladých rostlin je dostatek vláhy od výsevu až téměř do sklizně. Jakékoliv trvalejší přeschnutí půdy během vegetace je škodlivé a může předčasně zastavit nebo dokonce ukončit vývin mladé hlízy.

Rostliny vyrostlé z korálů ukončují vegetaci zpravidla později než rostliny z hlíz. Ke sklizni se většinou přistupuje podle stavu porostu až začátkem října. Konec vegetace signalizuje mírné žloutnutí porostu. Hlízy se sklízejí v době, kdy jsou ještě pevně spojeny s nadzemní částí. Opožděná sklizeň se nepříznivě projeví na zdravotním stavu hlíz. Posklizňová úprava, sušení a skladování jsou obdobné jako u květuschopných hlíz.

V prvním roce dorůstá do květuschopných tříd pouze nepatrné procento hlíz. Pro získání vyspělých hlíz je nutno mladý materiál pěstovat ještě alespoň rok. Agrotechnika pěstování i technologie skladování těchto mladých hlíz (mečíkové sadby) je totožná s běžnou metodikou pěstování a skladování hlíz. Hloubka a hustota výsadby se musí volit s ohledem na velikost sadby, podle zásad uvedených u velkých hlíz.