Ochranná opatření před výsadbou

Prvním a rozhodujícím předpokladem úspěšného pěstování zdravých mečíků je volba pozemku. Žádný z cibulnatých a hlíznatých druhů není tak náchylný k infekcím půdními houbovými chorobami jako právě mečíky. Původci chorob mečíků jsou výlučně půdní paraziti s rozmnožovacími orgány přizpůsobenými pro přežívání v nepříznivých podmínkách. Jsou v půdách všudypřítomní a někteří z nich, jako druhy rodu Fusarium a Sclerotinia, zůstávají v půdě ve velkých hloubkách po mnoho let. Lze říci, že z půdního edafonu nikdy nevymizuejí. Zatím proti nim neexistuje dokonalá půdní dezinfekce, použitelná v polních podmínkách. Aby se alespoň částečně předešlo napadení hlíz, musí se pro mečíky vybírat půdy, ve kterých je existence těchto patogenů obtížná. Jsou to půdy lehké, písčité nebo hlinitopísčité, ale humózní, snadno propustné, teplé, ne však příliš vysychavé. Nikdy se mečíky nesmějí sázet do studených, těžkých, podmáčených půd, které jsou právě vhodným prostředím pro uvedené půdní houby.

Pro mečíky více než pro jiné cibulnaté a hlíznaté květiny platí bezpodmínečně každoroční střídání pozemku. Správně by se mečíky nikdy neměly vracet na stejný pozemek.

Této zásady by měli dbát i zahrádkáři, i když to bývá na malých zahrádkách často obtížné. Při pěstování ve velkém je to základní agrotechnické pravidlo, a když se nedodrží, má to vždy katastrofální následky: infekci a znehodnocení celého množitelského materiálu.

Mečíky stejně jako všechny cibulnaté a hlíznaté květiny nesnášejí čerstvý chlévský hnůj, jsou však na živiny náročné, zvlášť na počátku vegetace. Pro udržení dobrého zdravotního stavu je důležitá včasná výsadba; obzvláště korále je možno sázet už v březnu. Díky včasné výsadbě se vyvinou silné rostliny, které jsou schopny překonat během léta často velmi nepříznivá sucha. Včasné výsadby korálů i hlíz lze doporučit hlavně zahrádkářům, kteří rozmnožují vlastní hlízy. Výsev korálů má být dost řídký. U korálů je totiž také třeba dělat negativní výběry; příznaky chorob jsou stejné jako na hlízách.

Často se stává, že drobní pěstitelé před výsadbou hlízy krájejí, hlavně při nedostatku cenného materiálu. Po rozkrájení je třeba nechat hlízy zaschnout, aby se na řezné ráně utvořila korková vrstvička. Doporučuje se zasypat místa řezu fungicidním přípravkem, jako je Heryl 80, Dithane M 45 apod., aby se zabránilo vniknutí infekce.

Pokud jsou na hlízách povrchové skvrny způsobené houbou Stromatinia gladioli nebo vpadlé tmavohnědé skvrny se sklovitým povrchem způsobené bakteriální hnilobou, mohou zahrádkáři a drobní pěstitelé povrch hlízy okrájet, skvrny vyloupnout nožem a po zaschnutí ran hlízu sázet. Pokud nejsou během vegetace příliš silné deště a dlouhotrvající zamokření půdy, lze předpokládat, že z těchto hlíz vyrostou zdravé rostliny.