Choroby a škůdci mečíků

Mečíky patří k nejchoulostivějším druhům hlíznatým květin pěstovaných na našich zahrádkách. Rovněž pro zahradníky jsou obtížnou kulturou, zejména pro náročnost posklizňového ošetření. Pokud se zahradníci a pěstitelé střetávají u mečíků s těžkostmi, souvisí to vždy se zdravotním stavem hlíz během skladování. Příčin neúspěchu, které nepříznivě ovlivňují pěstitelský výsledek u mečíků, bývá více a jednou z nich je i to, že mečíky patří mezi nejprošlechtěnější druhy květin. Z toho pramení jejich citlivost k vnějším vlivům, zvlášť k chorobám a škůdcům.

Také období vegetačního klidu, tj. období, kdy jsou hlízy uloženy na skladě, je delší než období vlastní vegetace a trvá až 7 měsíců. Během této doby jsou hlízy vystaveny všem nepříznivým vlivům a podléhají skládkovým chorobám a škůdcům. Další příčinou je i to, že málokdo z pěstitelů ví, že mečíky vyžadují ihned po sklizni odborné a velmi přesné ošetření, které je zárukou dobrého zdravotního stavu hlíz během skladování.