Pěstování mečíků

Mečíky patří v k nejvíce pěstovaným hlíznatým květinám. Zaujímají přední místo v produkci venkovních květin určených pro řez. Staly se nejpožadovanější květinou k řezu pro letní a podzimní období. Oblibu si získaly nejen pro vysokou estetickou hodnotu květenství, ale zejména pro svou trvanlivost ve váze. Nepřeberný výběr odrůd lišících se nyní již tvarem květů je charakterizován především rozdílností barev a barevných kombinací. V rejstříku současných odrůd mečíků jsou zastoupeny snad již všechny existující barvy i jejich odstíny. Vícebarevné kombinace, zejména u nově vyšlechtěných odrůd, se těší v posledních letech stále větší oblibě při výzdobě bytů. Pro větší a nákladnější aranžmá a pro smuteční vazbu jsou stále vyhledávány jednobarevné odrůdy v čistých odstínech.

Mečíky patří mezi víceleté rostliny, ale v našich klimatických podmínkách nepřezimují. Jejich pěstování má dvě základní vývojové etapy, lišící se vzájemně rozdílnými nároky na agrotechniku. Do první vývojové etapy trvající podle odrůd a vegetačních podmínek zpravidla 1 – 3 roky, patří pěstování mladých hlíz označovaných jako mečíková sadba. Teprve po dosažení tzv. květuschopné velikosti přecházejí dospělé a dorostlé hlízy do druhé, a to do fáze pěstování pro řez květů.