Listy mečíku

Listy mečíku jsou úzké, mečovité se zřetelnou podélnou žilnatinou. Vyrůstají stupnicovitě tak, že následující list je umístěn vždy proti předcházejícímu. Podle tvaru a funkce se rozlišují na rostlině mečíku tři typy listů, a to listy spodní, hlízové a lodyžní.

Spodní listy jsou duté, krátké a neobsahují chlorofyl. Vyrůstají z pupenu staré hlízy jako první vegetační orgán. Zůstávají většinou v půdě a chrání další orgány, které prorůstají jejich středem. Brzy odumírají, pouze poslední z nich přetrvává na nové hlíze do sklizně.

Hlízové listy jsou mečovité, ve spodní části trubkovité a obsahují chlorofyl. Dosahují délky 30-80 cm a jsou hlavním asimilujícím orgánem rostliny. Zduřením jejich bazální části vzniká nová  hlíza a v paždí těchto listů se zakládají nové vegetační pupeny.

Lodyžní listy jsou typicky mečovité, jen na bázi trubkovitě obepínají lodyhu. Obsahují chlorofyl. Jsou menší než hlízové listy a na rostlině vyrůstají jako poslední. V jejich paždí se vyvíjejí květenství, která jsou v nejranějších fázích těmito listy chráněna. Pro asimilace jsou stejně důležité jako hlízové listy.