Biologie a morfologie rostliny

Mečík – Gladiolus L. je vytrvalá hlíznatá rostlina rozmnožující se generativně i vegetativně.

Generativně, tj. semeny, se běžně rozmnožují pouze původní druhy pocházející z přírody. Kulturní odrůdy, které jsou mnohonásobnými kříženci, se semeny rozmnožovat nemohou, poněvadž jejich potomstvo se silně štěpí. Jedinci vzniklí ze semen jedné mateřské rostliny se liší nejen barvou, ale i stavbou květenství, tvarem květů, raností i ostatními znaky.

Proto se generativní rozmnožování u zahradních mečíků používá pouze při tvorbě nových odrůd. Z vysetých semen vyrůstají v prvním roce jen malé, většinou nekvetoucí hlízky, které je nutno v dalších letech dopěstovat do květuschopné velikost. Vybraní jedinci se dále rozmnožují již pouze vegetativně. Každá zahradní odrůda mečíků je tedy klonem, tj. vegetativním potomstvem jediné vybrané hlízy.

Vegetativní rozmnožování je jediným způsobem množení zahradních odrůd mečíků, které umožňuje získat potomstvo rovnocenných znaků i vlastností.